Hizmet Alanları

Yönetim yapıları, ticari yapılar, turistik yapılar, sanayi yapıları, sağlık yapıları, vb yapılarda, Proje Tasarım, Teknik Danışmanlık, Kontrollük, ve Özel Uygulama alanlarda hizmetler üretmekteyiz.

Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Soğutma Tesisatı, Klima Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Buhar Tesisatı, Yangınla Mücadele Tesisatı, Proses Tesisatı, Otomasyon Tesisatı, Endüstriyel Mutfak Sistemleri, diğer tesisat kalemleri ve Enerji Verimliliği Çalışmaları ana çalışma konularımızı oluşturmaktadır.

 

Service Areas

We produce services in management, commercial, touristic, industrial, health, etc. buildings, Project Design, Technical Consultancy, Inspection, and Special Application areas.

Plumbing, Heating Installation, Cooling Installation, Air Conditioning Installation, Ventilation Installation, Steam Installation, Fire Fighting Installation, Process Installation, Automation Installation, Industrial Kitchen Systems, other installation works and Energy Efficiency Studies are our main fields of study.